צנצנות לפארמה וקנאביס

צנצנות זכוכית לבנה

צנצנות לפארמה וקנאביס

צנצנות זכוכית שחורה