מיצבי לחות 50%

מייצב לחות דו-כיווני מאפשר שמירה על רמת לחות קבועה בתוך האריזה, על ידי ספיחה או פליטה של לחות.
המייצב מוכנס אל תוך האריזה כאשר הוא טעון בלחות, ופעולתו נמשכת ככל הנדרש, או עד שהוא מגיע לרוויה.