תפרחות קנאביס וולטר וייט של מפעל “דרך לחיים”, WOLC.
התפרחות נארזו כאצווה ראשונה של “דרך לחיים” והוכנסו במקביל ליציבות.